La història d’Ester es troba recollida en el llibre bíblic homònim. Segons el relat, era una jove òrfena jueva que acabà casant-se amb el rei persa i que, de retruc, acabà salvant el seu poble de l’extermini. En honor de tal ocasió, cada any es celebra la festa del Purim

« Back to Glossary Index