La Federació Anarquista Ibèrica és una organització fundada l’any 1927 a València arrel de la fusió de la portuguesa União Anarquista Portuguesa i l’espanyola Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España. A Espanya la FAI va néixer amb l’objectiu de garantir l’ideari anarquista de la CNT.

« Back to Glossary Index