Procés tèxtil consistent en obtenir, a partir d’una matèria primera -cotó, llana, etc.-, els fils que possibiliten que, a través d’altres processos, s’obtinguin peces tèxtils acabades

« Back to Glossary Index