Un fons és el conjunt de documents produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per una persona, una família o un organisme en l’exercici de les activitats i funcions que li son pròpies (NODAC, 2007).

« Back to Glossary Index