Estil arquitectònic, de gran importància sobretot a l’antic bloc soviètic, que es basava en la premissa que la forma de l’edifici havia de subordinar-se a la seva funció, i no viceversa

« Back to Glossary Index