Impost sobre la sal que es feia servir, entre d’altres, per sufragar els costos de l’administració local als territoris incorporats a la Corona francesa (no només la Catalunya Nord, també Normandia, el Llenguadoc, el Delfinat i la Provença). La seva implementació generà també un fort rebuig a aquests territoris de l’actual estat francès, els quals disposaven també de les seves institucions pròpies, amb prerrogatives fiscals, que foren objecte de la reformulació administrativa que perseguiren els cardenals-ministres francesos.

« Back to Glossary Index