Època ‘daurada’ del capitalisme nordamericà, semblant a la “Belle Époque” europea i que tingué lloc després de la Guerra de Secessió nordamericana (1861-65), en la qual hi hagué un fort creixement econòmic, però també una pronunciada desigualtat i forts conflictes socials

« Back to Glossary Index