S’anomena així al conjunt d’enfrontaments militars que tingueren lloc sobretot al Sud-Oest del regne de França entre 1562 i 1598, motivats en gran part per la conversió al protestantisme d’una bona part de l’aristocràcia francesa, anomenats hugonots (o partit hugonot), que es van revoltar contra la monarquia, catòlica. En 1598 es firmà l’edicte de Nantes que atorgava llibertat de culte i el manteniment d’algunes places fortes per part dels hugonots.

« Back to Glossary Index