Estructura construïda per a la veneració d’un guerrer, similars als temples erigits per a rendir culte als déus Olímpics. Les divinitats no eren els únics objectes de culte en el món grec. La categoria d’heroi l’aconseguirien aquells individus que haurien aconseguit poders excepcionals un cop havien mort, i que per tant no serien déus, però tampoc se’ls consideraria pròpiament humans; ara bé, el culte a aquests herois s’assimilaria al de les divinitats}.

« Back to Glossary Index