Poble indoeuropeu d’origen balcànic, emparentat amb els tracis i els dacis,   que es va arribar a estendre per bona part de l’Europa oriental entre l’edat del bronze i l’edat del ferro.

« Back to Glossary Index