José del Barrio va ser un militant del PSUC i de la UGT. Va representar el sindicat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes durant la guerra civil, i va organitzar la Columna Carles Marx.

« Back to Glossary Index