Guarner va ser un militar, capità quan esclata la Guerra Civil (1936-1939). Es manté fidel a la República, participa del Comitè Central de Milícies Antifeixistes i es posa al capdavant de la Columna anarquista Los Aguiluchos, que lluitarà al front d’Aragó.

« Back to Glossary Index