La junta del Morbo era la comissió nombrada per el Consell de Cent per gestionar la problemàtica de la pesta a Barcelona anomenada el “Morbo”. També anomenada la vuitena del Morbo perquè era una junta de vuit persones, va ser una comissió permanent per assessorar en tasques de gestió de la pesta sense poder legislatiu, que el tenia el Consell, però que en aquests anys de crisi va tenir un paper molt influent, esdevenint un lloc ideal per a que les oligarquies barcelonines tinguessin una posició de poder fàctic que la conselleria els negava.

« Back to Glossary Index