Habitants de la perifèria d’Esparta que, tot i estar subjugats als espartans, gaudien de certs drets i llibertats

« Back to Glossary Index