Liga Europea de Cooperación Económica. Va ser un organisme fundat l’any 1946 que tenia la intenció de coordinar personalitats polítiques i empresarials a favor del mercat comú europeu. És un organisme consultiu de la Unió Europea i de Nacions Unides que promouen els valors europeus des de l’àmbit finacer i econòmic.

« Back to Glossary Index