Els mals usos conformaven un entramat jurídic derivat de la consuetud feudal que donaven plena potestat al senyor per imposar determinades càrregues i prestacions així com el dret a maltractar els pagesos sota la seva jurisdicció. A la baixa edat mitjana es consolida però una interpretació que els considera abusius i la seva abolició passa a formar part del programa pagès durant les guerres civils del període.

« Back to Glossary Index