La masoveria com a contracte agrari té especial èxit a partir de la segona meitat del segle XVI i consisteix en la cessió que fa el propietari útil (pagès) d’un mas a un tercer per a què el conreï a partir de determinades clàusules a canvi d’una part proporcional de la collita o fruits.

« Back to Glossary Index