El MIR (Military Intelligence Research), fundat al 1939 i dependent de l’Oficina de Guerra britànica, va ser una organització destinada a desenvolupar armament per a la guerra irregular o clandestina. A partir de 1940 coordina la seva acció amb l’Special Operations Executive i passa a anomenar-se MD1 (Ministry of Defence 1) o Churchill’s Toyshop (botiga de joguines de Churchill) com se’l va conèixer popularment.

« Back to Glossary Index