Nom que rebien les persones convertides al cristianisme, de forma voluntària o forçada, essent anteriorment musulmanes o tenint ascendència mudèjar.

« Back to Glossary Index