Provinent del llatí “maurus”, l’habitant de Mauritània  (la meitat occidental del Nord d’Àfrica en època romana). Als regnes cristians de la Península Ibèrica, nom donat als andalusins i, després, als mudèjars i als moriscs.

« Back to Glossary Index