Nom que rebien els musulmans que continuaven vivint als regnes cristians després que aquests fossin conquerits. La seva pràctica religiosa era permesa per les autoritats.

« Back to Glossary Index