Moviment polític heterogeni format per forces de l’oposició al govern que no tenen representació al Parlament de l’Alemanya Occidental.

« Back to Glossary Index