Organització marxista-leninista de tendència maoista fundada el 1969 provinent de l’organització obrerista catòlica Acción Sindical de Trabajadores.

« Back to Glossary Index