Cercar a Aborigine

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
numeros
debat
efemerides
ressenya

Pagesos amb un contracte emfitèutic, el qual consistia en el fet que un propietari (un senyor) cedia en règim d’usdefruit (domini útil) unes terres a un pagès (emfiteuta). Aquesta concessió podia ser perpètuament o a llarg termini, i a canvi d’un cens o d’altres serveis o prestacions.

« Back to Glossary Index

0 comments

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>