És la construcció social del que s’entén per feminitat.

« Back to Glossary Index