General alemany que visqué entre 1847 i 1934. Va ser, juntament amb Erich Ludendorff, el màxim responsable de l’estratègia militar alemanya durant la Primera Guerra Mundial (1914-18). Després de la proclamació de la República de Weimar (1918-33), fou president de la mateixa des de 1925 fins a la seva mort, el 1934. El 1933 nomenà a Adolf Hitler com a canceller d’Alemanya

« Back to Glossary Index