En la seva joventut, Abelard havia estudiat dialèctica i retòrica amb Guillem de Champeaux i teologia amb Anselm de Laon, i aviat va esdevenir un gran teòleg i filòsof. Aquest fet li va permetre fundar diverses escoles. Amb obres com Sic et non (1122), va inaugurar un nou mètode de l’escolàstica: la contraposició d’autoritats prèvia a la reflexió pròpia. A més a més, en la qüestió dels Universals es va oposar al realisme de Guillem de Champeaux, adoptant una corrent conceptualista. Altrament, va ser poeta i compositor de cèlebres cançons d’amor, així com d’un llibre d’himnes per a la comunitat religiosa d’Heloïsa.

« Back to Glossary Index