Abat de l’abadia benedictina de Cluny des de 1122. Va aconseguir dur a terme una reforma de l’orde cistercenca,  aleshores durament criticada per altres ordes i teòlegs com Bernat de Claravall. Arrel de l’exitosa reforma, va ser conegut amb el sobrenom de “Venerable”. A més, va ser un dels grans intel·lectuals del moment amb obres com el Llibre de les meravelles de Déu i Aduersus Iudœorum inueteratam duritiem.

« Back to Glossary Index