Doctrina en filosofia del dret que planteja que únicament té sentit debatre i regular allò lligat a l’Estat i el seu ordenament jurídic. D’aquesta manera, ens podem trobar com des del positivisme jurídic es nega l’existència d’altres nacions o ”grups d’interessos particulars” alternatius als de l’Estat.

« Back to Glossary Index