La cultura pretalàiòtica (2500-1500 a.C.) s’ha convertit en un “calaix de sastre” perquè no hi ha unes característiques que homogeneïtzin el poblament en les seves formes d’habitatge, enterrament, tecnologia, etc. Pel que fa a Menorca, trobem que el poblament viu indistintament en assentaments formats per cabanes, navetes, coves i abrics, fent impossible una reconstrucció homogènia per zones o per períodes. La seva datació es fa en base al sorgiment de la cultura talaiòtica, que sí està ben emmarcada i definida en les seves formes.

« Back to Glossary Index