Concepte creat per la historiografia anglesa. Sistema productiu de transició entre el model de producció feudal, caracteritzat per l’estructuració econòmica dels gremis, i el sistema de producció capitalista, on la producció es realitza a les fàbriques sota el control dels empresaris. En aquest sistema la producció de la manufactura es realitza a les cases dels camperols, que alternen el treball agrícola amb el domèstic com a estratègia de supervivència. Es caracteritza perquè el productor és propietari dels mitjans de producció, el gran canvi amb la producció fabril. Aquest sistema permeté l’acumulació de capital necessària per iniciar la Revolució Industrial.

« Back to Glossary Index