Res gestae Divi Augusti, és el testament d’Agust, qui ell mateix va fer gravar oferint un relat de la seva vida i de les seves obres en tres documents. Les taules de bronze originaries del Mausoleu d’August a Roma no s’han conservat, però si tenim la seva còpia en el Temple d’Ankara, on està inscrit en llatí i grec. Els dos primers documents expliquen la seva autobiografia i la seva obra de govern, en el tercer inclou l’administració de l’imperi.

« Back to Glossary Index