Al llarg dels segles de domini romà sobre les províncies d’Hispània, els costums, la religió, les lleis i en general la manera de vida de Roma es van imposar amb moltíssima força en la població indígena, a la que es va sumar una gran quantitat d’itàlics i romans emigrats, cosa que donaria lloc finalment a la cultura hispanoromana. La civilització romana tenia importants mitjans per a la seva implantació allà on els romans volien assentar el seu domini.

« Back to Glossary Index