Produïda entre l’any 218 a.C, moment en que Anníbal Barca assalta la posició romana de Sagunt, fins el 201 a.C; moment en que es signen les condicions de la rendició de Cartago després de la derrota púnica a la batalla de Zama.  Es tracta d’un dels conflictes bèl·lics més notables de l’Antiguitat. Va enfrontar a les dues potències que en aquells moments dominaven la Mediterrània Occidental, Roma i Cartago.

« Back to Glossary Index