La Septimània constituïa la regió occidental de la província romana de Gàl·lia Narbonesa que va passar sota control del Regne visigot en 462, quan va ser cedida a Teodoric II, rei dels visigots. Corresponia aproximadament amb la regió francesa moderna de Llenguadoc-Rosselló. El nom “Septimània” es va començar a utilitzar a partir de la conquesta visigòtica el 462 però va adquirir més importància a partir de la conquesta carolíngia el 759.

« Back to Glossary Index