Terme hebreu que fa referència a l’Holocaust nazi contra els jueus, amb un balanç aproximat de 6.000.000 de morts

« Back to Glossary Index