La terra sigillata és  un tipus de ceràmica romana caracteritzada per una superfície vermella d’aspecte brillant amb figures decoratives en relleu. Les peces portaven el segell (“sigillum”) del ceramista.

« Back to Glossary Index