Potser, més que societat celta, hauríem de parlar de societats celtes en plural, si bé es fa en singular per referir-nos al conjunt de pobles celtes diferenciats d’altres com Roma, Grècia, Ibers, etcètera. El cas és que la celta, tot i ser només una societat, mai va ser homogènia ni va tenir intenció de ser-ho. Els celtes de Britània eren diferents dels de la Gàl·lia, i aquest també ho eren dels de Germània. La gran societat celta, que englobava tots els pobles, va ser un mosaic de petites societats, igual que avui dia els Estats Units són un sol país que engloba un ampli ventall d’estats diferents entre ells –salvant les distàncies temporals, evidentment.

« Back to Glossary Index