Estil arquitectònic, amb origen a Teotihuacán, que consisteix en la col·locació successiva d’una plataforma, tablero, al capdamunt d’un mur inclinat en forma de talús.

« Back to Glossary Index