Déu de la pluja i de la fertilitat. Es tracta d’una divinitat originària de Teotihuacán, i el seu símbol és una creu florida. Tenia quatre fills, els tlaloques, que es corresponien a les quatre orientacions de l’univers (nord, sud, est i oest). El seu culte es feia per mitjà del sacrifici humà de nens. Vivia al Tlalocan, el paradís de Tláloc, lloc de destí d’aquelles persones mortes per causes relacionades amb l’aigua.

« Back to Glossary Index