La historiografia ha anomenat trienni bolxevic els anys 1918-1920, caracteritzats per una alta conflictivitat social, amb abundants vagues i mobilitzacions, al sud d’Espanya, sobretot al camp andalús. S’anomenà bolxevic per les notícies que arribaven de la recent Revolució Russa (1917) i que despertaven la por d’una revolució a Espanya.

« Back to Glossary Index