S’anomenaven validos les persones, normalment membres de l’aristocràcia, de confiança dels reis, en els quals els monarques dipositaven la seva confiança i part important de les decisions que afectaven el país. Depenent del rei i les seves ganes de governar, els validos tenien més o menys poder. Tot i la seva rellevància, no es tractava d’un càrrec oficial. Amb el pas dels anys, aquest càrrec va fer augmentar la corrupció, ja que els que l’ocupaven l’utilitzaven per repartir i rebre favors, especialment entre amics i familiars.

« Back to Glossary Index