Com el seu nom indica, es tracta de la compravenda d’indults per part de l’Església. El negoci era rodó, ja que aquesta institució es beneficiava econòmicament i els seus fidels rebien el perdó pels seus pecats. Els que ho podien pagar, és clar.

« Back to Glossary Index