consistia en la venta d’una propietat (normalment terra) però amb el dret del venedor a recuperar-la més endavant amb el pagament del mateix preu amb què s’havia venut. No és una compra definitiva, i té com a principal funció l’obtenció de liquiditat per part del pagès venedor. Sovint, però, serà l’antesala de la fallida de molts patrimonis agraris.

« Back to Glossary Index