Una de les advocacions de Quetzalcoatl, fent referència a la transfiguració del seu mite de la fugida de Tula on, simbòlicament, va marxar a Venus. Es representa sota la figura de Tlahuizcalpantecuchtli, una criatura composta.

« Back to Glossary Index