Divisió administrativa de l’Imperi Otomà. Estava dirigida per un valí.

« Back to Glossary Index