Els visigots van ser la branca dels pobles gots pertanyent als pobles germànics orientals. Els visigots van sorgir de grups gòtics anteriors (possiblement dels Tervings)​ que havien envaït l’imperi Romà a partir de 376 i havien derrotat als romans a la batalla d’Adrianòpolis l’any 378. Els visigots van envair Itàlia sota el comandament d’Alaric I i van saquejar Roma l’any 410.

« Back to Glossary Index