Cercar a Aborigine

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
numeros
debat
efemerides
ressenya

Introducció

Si observem l’etimologia del substantiu grec βιβλιοθήκη, que segons l’entrada al diccionari es traduiria per estoig o capsa per a llibres; dipòsit de llibres, biblioteca; recull [d’obres de compilació]; secretaria, registre, arxiu, aquesta paraula prové de dos mots grecs: de βιβλίον, full [de papir, per a escriure]; carta, document, notificació; rotllo, llibre; secció, capítol, volum [d’un llibre]; (pl.) prestatge de llibres, biblioteca i de θήκη, és a dir, caixa, cofre, arca, arqueta; (esp.) taüt, fèretre; (ext.) tomba; beina [d’espasa]; pedestal [de llàntia]. A partir de l’etimologia grega, veiem que no hi ha diferència entre el mot biblioteca i el mot arxiu, per tant són mots sinònims: però, podem entendre els arxius com aquells documents i l’edifici que els protegeix, documents que tenen una organització o una persona, independentment del seu ús. Per tant, podem veure una diferència entre els dos edificis en el món grec, diferència que s’estendrà en el món romà. Tot i això, aquests dos conceptes són molt difícils de separar en els orígens, tal com veurem, ja que s’utilitzarà ambdues paraules indistintament. 

Abans de l’aparició del llibre, fet que va sorgir amb l’objectiu de fixar un text que ha de ser transmès en un suport més perdurable, cal remuntar-nos al naixement del llenguatge. En un primer moment, durant la prehistòria, els missatges eren transmesos a través d’objectes o dibuixos amb un valor significatiu; aquests missatges tindran a veure amb un cert procés màgic. Els símbols, els dibuixos i els gravats són el que anomenem pictogrames, és a dir, cada dibuix equival a una paraula que denomina als objectes representats. El següent pas serà l’aparició dels ideogrames, és a dir, la representació de paraules que signifiquen idees abstractes a partir dels dibuixos. Aquests van patir un procés d’esquematització, fet que donarà lloc als fonogrames, és a dir, l’assignació d’un valor fonètic al dibuix. 

Tot i que aquestes seran formes molt primigènies de voler posar per escrit el que es vol transmetre, cal tenir en compte que la invenció de l’escriptura va conviure durant moltíssims anys amb la cultura oral, és a dir, la transmissió de relats curts, com és el cas de mites, lírica, èpica, lleis religioses, etc. 

Un dels primers sistemes d’escriptures més antic que trobarem dins del marc geogràfic que estudiarem és l’escriptura cuneïforme, que s’inclou dins de l’escriptura sil·làbica: aquesta va aparèixer gràcies a l’evolució dels ideogrames. El primer lloc on va aparèixer l’escriptura fou a la Mesopotàmia al voltant del 2000 aC i el primer idioma escrit fou el sumeri

El primer alfabet que tenim documentat es va originar a partir dels jeroglífics dels antics egipcis i és el dels semites. A partir d’aquesta escriptura que fou perfeccionada amb el temps, els fenicis van originar el seu propi alfabet. Aquest fou difós gràcies al seu abast comercial i fou la base per la “creació” de l’alfabet grec, i al mateix moment, amb influències etrusques, de l’alfabet romà. 

L’escriptura va suposar l’inici de la possibilitat que tots els humans, i no només un sol grup de privilegiats, tinguessin accés al pensament recollit per escrit. Alhora va suposar un augment considerable de la capacitat de memòria i de comunicació entre els homes, ja que permet remuntar les barreres del temps i de l’espai. Per tant, l’escriptura té un accentuat caràcter social. 

Trobem una gran variabilitat pel que fa als suports: escorça d’arbre, ossos d’animals, trossos de minerals (bronze, ferro), closques de mol·luscs, fulles de planta, teixit de lli, pedra (marbre, granit, basalt, ceràmica, parets), vidre, ostres, marfil, terracota, etc. Així i tot els més abundants respecte als nostres marcs són les tauletes d’argila, els papirs, els pergamins i els materials petris. 

El suport escrit per excel·lència: les tauletes d’argila

Els primers arxius i biblioteques van néixer amb una finalitat purament administrativa: aquests havien de conservar els documents per escrit que els escribes dels temples i palaus mesopotàmics generaven per deixar constància de les activitats econòmiques i polítiques de les administracions governamentals per a les quals treballaven. El suport que utilitzaven eren les tauletes d’argila, de les quals es calculen que existeixen entre unes 700.000 i 1.000.000 distribuïdes per museus i entitats científiques: només un 10% contenen textos literaris. 

Aquestes taules d’argila s’escrivien amb un punxó o un estil quan encara estaven humides; després es deixaven assecar al sol o es coïen, si el material era d’especial interès. Per les inscripcions més solemnes, com és el cas de l’Estela d’Hammurabi, utilitzaven materials més nobles, com per exemple el marbre o la diorita. Van utilitzar l’escriptura cuneïforme que fou el model per a diverses llengües i cultures, com és el cas de la sumèria, acàdia, babilònica, assíria, hitita, etc. El desxiframent fou a partir de les aportacions de Sir Henry C. Rawlinson a mitjans del segle XIX. 

L’escriptura cuneïforme estava reservada als escribes, en sumeri dubsar. Les tauletes estaven identificades per un colofó final, on s’indicava el títol, número, propietari, matèria tractada, etc. Tot i que els temes preferents eren els administratius i els econòmics, trobem també literatura èpica, lleis, rituals religiosos i el coneixement de l’època, és a dir, ciència, astrologia, medicina, etc. 

Aquests primers arxius tenien un ús restringit, ja que contenien els materials associats al poder, com també les primeres biblioteques que van servir com a magatzem i que estaven associades a grups cultes reduïts. Aquests espais són una font de coneixement per entendre la història econòmica, política, religiosa i social. 

Entre el tercer mil·lenni i el 300 aC van existir uns 223 arxius i biblioteques, distribuïts al llarg de 51 ciutats diferents per tot el Pròxim Orient antic, tot i que les més importants són Lagaix, Ebla, Nippur, Mari, Hattusa, Ugarit i Nínive. 

Principals ciutats-estat de Mesopotàmia. Font: Wikimedia commons.

Els arxius més importants de la Baixa Mesopotàmia

L’arxiu de la ciutat-estat sumèria de Lagaix (Baixa Mesopotàmia) és un dels primers grans arxius de la història del Pròxim Orient i es troba dins del temple d’E-Ninnu. Es data en la segona meitat del tercer mil·lenni aC, concretament el seu inici es situa a mitjans del període Dinàstic Antic IIIb (2450 – 2350 aC). L’arxiu fou descobert per Ernest de Sarzec l’any 1894. 

Van aparèixer-hi uns 70.000 fragments d’argila, els quals formarien en total unes 30.000 tauletes completes. Aquestes estarien disposades en una estança estructurada amb un patró que es repetiria tal com veurem en totes les altres biblioteques i arxius posteriors: petites habitacions comunicades entre si, sense portes i incomunicades a l’exterior; només s’hi podia accedir a partir d’una única entrada des de l’interior del palau o temple on s’ubicava. Aquestes habitacions tenien bancs d’uns 50 – 60 centímetres de profunditat on es col·locaven les tauletes directament o posades en cistelles de vímet. Els textos contenen informació sobre registres de negocis, descripcions de l’administració i economia del temple, tipus de propietat, mètodes per explotar la terra, tractats comercials, etc. 

Alhora es van localitzar documents historiogràfics i inscripcions històriques, com és el cas de la coneguda Estela dels Voltors, un monument iconogràfic i epigràfic que es va aixecar per ordre del monarca Eannatum de Lagaix (2455 – 2424 aC) per commemorar el seu triomf sobre la veïna ciutat-estat d’Umma: gràcies a aquesta estela no només podem conèixer com eren els exèrcits sumeris de l’època, sinó que també podem conèixer com eren els mecanismes de propaganda i visualització del poder entre els governants. També es va trobar una de les més de trenta estàtues del rei (ensi en sumeri) Gudea de Lagash (c. 2144 – 2122 aC), feta en diorita, de 45 centímetres d’alçada, en posició sedent i en actitud de reverència, ja que estava dedicada a la divinitat Ningishzzida. 

Fragment de l’Estela dels Voltors. Font: Wikimedia commons.

La ciutat de Nippur es situa també a la Baixa Mesopotàmia. La biblioteca, trobada per l’equip arqueològic de la universitat nord-americana de Pensilvània, estava al temple d’El Ekur. Aquesta és la més gran i la més rellevant pel coneixement de la literatura sumèria. Es va crear a finals del III mil·lenni aC i va tenir vigència fins al segle XVIII aC. S’han pogut localitzar 40.000 tauletes individuals que es custodiaven en el temple dedicat al déu Enlil, divinitat considerada el rei del cel i la terra i senyor de totes les plantes.  

Tot i això, tenim constància de dues tipologies d’arxius: els primers són els que apareixen en edificis oficials i els segons són els que apareixen en cases privades. Es van trobar tauletes on apareixen catàlegs a tall d’inventari de totes les tauletes que apareixen en els diferents arxius: això seria una novetat. El títol de les tauletes eren les primeres paraules d’aquestes, és a dir, l’incipit. Es troba un immens conjunt de tauletes lexicogràfiques i literàries que demostren que a la ciutat van existir pràctiques d’escriba estandarditzades i normalitzades, és a dir, va existir una gran escola de formació d’escribes. En les tauletes apareixen caràcters cuneïformes sense connexió coherent entre ells i escrits d’una forma molt maldestra, rude i poc normalitzada, fent la impressió que és la primera vegada que escrivien; per tant, podríem pensar que aquests escrits formen part d’exercicis escolars. Alhora també es van trobar tauletes en blanc, sense res escrit, que es pot creure que són les que es preparaven per a aquests exercicis i que no van ser utilitzades. 

Els arxius a l’Alta Mesopotàmia i el llevant Mediterrani

L’arxiu de Mari, jaciment que actualment correspon a Tell Hariri, es situa a l’Alta Mesopotàmia i va tenir vigència durant els primers segles del II mil·lenni a.C. La ciutat de Mari destaca perquè es pot conèixer tot el seu recorregut històric gràcies a l’arqueologia, per la creació d’una xarxa d’irrigació i un canal de navegació per connectar-se directament amb el riu Eufrates, com també per la muralla de grans dimensions per a la defensa militar. Alhora, gràcies a la seva ubicació geoestratègica, es va convertir en un lloc de pas obligat per a les caravanes comercials que anaven entre la Baixa Mesopotàmia i el nord de Síria. 

L’arxiu de Mari es situa en el Gran Palau Reial de Mari, conegut amb el nom de Zimri Lim, ja que aquest fou l’últim rei local que el va habitar abans de la destrucció de la ciutat per part d’Hammurabi de Babilònia en el 1761 aC. El palau té unes mesures del voltant de 2,3 hectàrees de superfície (180 metres de nord a sud i 130 metres d’est a oest): aquest es conserva en magnífic estat com es pot observar en els murals de les parets. A l’arxiu van aparèixer 25.000 fragments de tauletes els quals tracten temes molt diversos: cartes intercanviades entre reis, oficials i diplomàtics (més de 1.600 només durant el regnat de Zimri Lim); pactes i aliances entre ciutats representades pels seus governants; una immensa quantitat i varietat de textos administratius (llistes de registres de funcionaris o artesans, documents de juraments i protocols, compravendes, auditories, donacions a temples, etc.,); llistes d’accions que deuen ser fetes; textos jurídics, textos literaris i textos religiosos com himnes o oracions. 

Fresc trobat al palau de Mari. Font: Wikimedia commons.

Gràcies a l’arxiu de Mari podem conèixer com funcionaven les relacions interestatals a principis del II mil·lenni com també podem complementar les llistes reials de moltes ciutats i conèixer moltes noves que fins al moment van ser desconegudes, com és el cas de Harran, Anzat, Zalluhan, etc. 

La ciutat d’Ebla es situa a la franja siriopalestina. L’arxiu va estar en funcionament durant la segona meitat del tercer mil·lenni aC fins a la seva destrucció per l’emperador acadi Naram Sin (c. 2254 – 2218 aC). La ciutat fou un dels centres demogràfics, econòmics, artístics i culturals més importants de l’època. 

Els diferents arxius de la ciutat es trobaven al Palau Reial G, descobert l’agost del 1974. Fou en aquest mateix any quan es van trobar al voltant d’unes 40 tauletes en l’ala nord-oest del palau, no en el lloc original de l’arxiu, a partir de les quals l’epigrafista Giovanni Pettinato va poder deduir que estaven escrites en una llengua semítica occidental, diferent de les llengües semítiques orientals de Mesopotàmia i desconeguda fins al moment. 

La gran biblioteca d’Ebla es va trobar al voltant del Pati de les Audiències del Palau Reial G, trobant durant tres campanyes d’excavació més de 17.000 fragments d’argila, els quals formarien unes 4.000 tauletes. La majoria dels fragments es van trobar en dues habitacions diferents: l’habitació més petita (L. 2712) contenia un miler de textos i l’habitació més gran (L. 2769) van aparèixer 15.000 textos. Veiem doncs que la biblioteca d’Ebla és un cas excepcional, ja que hi ha molt pocs exemples d’arxius reials on es troben in situ els textos pràcticament íntegres. Segons Pettinato, a l’habitació més gran (5,10 x 3,55 m.), totes les tauletes haurien estat col·locades en diverses estanteries de fusta subjectades per uns suports verticals del mateix material fixats al paviment. Les tres lleixes haurien estat construïdes a partir de dues taules de fusta juxtaposades de 40 centímetres de longitud, i estaven sotmeses per unes travesses horitzontals disposades al llarg de la cara del mur i clavades a les dues cantonades dels extrems. A la cantonada del sud-est de la sala es va trobar una gran pilastra de maons, la qual seria la parella d’una altra situada a la paret de l’oest que s’hauria ensorrat amb l’esfondrament de l’edifici. L’any 1976 es van trobar un miler de tauletes en el vestíbul (L. 2875) que estaven disposades sobre dos aparadors d’argila, no sobre estanteries de fusta. També es van trobar instruments propis dels escribes i per aquest motiu s’ha suposat que aquest vestíbul podria ser una sala d’escriptura, on es redactaven els documents. La ubicació i la seva distribució ens manifesta una intenció clara de voler conservar els arxius.

S’han pogut calcular un total de 17.500 tauletes on apareixen temes d’indole diversa: textos administratius (més del 80 %) i legals, però també textos literaris -tant eblaïtes com sumeris, on s’inclouen himnes, encanteris, poemes èpics i mitològics-, proverbis i una trentena de recopilacions lexicogràfiques de termes sumeris i eblaïtes que servien com a diccionari, ja que hi havia una comparació a nivell escrit i fonètic entre les dues llengües. Al mateix moment, aquests arxius ens proporcionen informació sobre les relacions amb altres estats del seu entorn, per tant són una font de coneixement rellevant sobrela història del Pròxim Orient durant el III mil·lenni aC. 

El jaciment de la ciutat siriana d’Ugarit es localitza a Ras Shamra. Fou una de les majors potències comercials del II mil·lenni aC i va albergar un gran palau reial, de 90 habitacions i un total de cinc arxius que, juntament amb altres dependències palatines i urbanes, custodiaven al voltant de 2.000 tauletes, realitzades al llarg de la major part de la segona meitat del II mil·lenni. 

Els arxius palatins d’Ugarit estan especialitzats per temàtiques, el que implica una utilització especialitzada de tècniques d’arxivística. L’arxiu oest ocupava dues habitacions rectangulars de la cantonada nord-oest del palau, trobant-hi 73 documents de temàtica majoritàriament administrativa.  L’arxiu est, situat a la cantonada nord-est de l’edifici, comprenia cinc habitacions i custodiava 197 textos, dels quals dues terceres parts eren administratius. L’arxiu central ocupava gran part del centre del palau, i al llarg de les seves sis habitacions es guardaven 254 tauletes, dividides en tres zones diferents: una àrea nord amb 177 documents majoritàriament jurídics, una zona est amb 38 textos administratius i una zona sud on apareixen 39 tauletes de temàtica econòmica. A l’arxiu sud, de dues habitacions, van aparèixer 124 documents on uns quants expliquen les relacions d’Ugarit amb els estats veïns i d’altres que són o bé jurídics o bé administratius. Per últim, l’arxiu sud-oest contenia 162 textos en les seves dues habitacions, tres quartes parts d’aquests de temàtica administrativa i la resta o bé religiosa o bé literària. 

Fou a Ugarit on van aparèixer les primeres biblioteques privades. A la Casa d’Urtenu es van trobar més de 500 textos dels temps finals d’Ugarit i de temàtiques administratives, religioses i lexicogràfiques. A la biblioteca privada de Rap’anu s’hi van trobar 344 tauletes, datades de les últimes dècades abans de la destrucció de la ciutat a principis del segle XI aC: s’hi han pogut trobar llistes lexicogràfiques, exercicis d’aprenentatge per escribes, cartes i contingut jurídic. També cal destacar altres arxius com els que es van trobar a la casa de Rasap’anu, els de la Maison aux Tablettes, els de la Grand Prete o els de la casa d’Agapsarri. Aquests arxius han permès conèixer l’últim segle de vida de la ciutat d’Ugarit. 

Els arxius ugarítics són importants per la seva riquesa lexicològica i lingüística, ja que les tauletes palatines s’han trobat escrites en múltiples idiomes (ugarític, acadi, sumeri, hitita, luvita o eblaïta). Cal dir que a Ugarit es va trobar el primer sistema alfabètic d’escriptura: l’ugarític. 

Els dos arxius més importants estan ubicats a la ciutat de Büyükkale, la ciutadella de la capital hitita, Hattusa (l’actual Bogazköy, a l’est d’Ankara), i en el temple de Nisantepe, al sud-oest de la ciutadella. En total s’han pogut localitzar fins a 13 arxius i/o biblioteques. L’arqueologia ha demostrat que moltes d’aquestes estances amb formes allargades i semblants entre elles i que alhora presenten fragments d’argila com a restes materials. Alhora s’han pogut localitzar arxius menors a les ciutats hitites de Tappiga, Sapinuwa i Sarisa. 

Es van localitzar uns 25.000 fragments d’argila que segurament van formar unes 16.000 tauletes senceres. Les temàtiques predominants són les administratives, legislatives i literàries, tot i que hi ha un conjunt de textos que tracten sobre remeis per tractar incapacitats com la impotència sexual, oracions per combatre la bruixeria o els de mitologia. Les tauletes s’han trobat escrites en vuit llengües diferents: hitita, acadi, luvita, hurrita, jeroglífic egipci, etc. Un dels poemes que s’ha reproduït en diferents llenguatges és el Poema de Gilgamesh, l’epopeia sumèria que suposa l’obra èpica més antiga de la història. Alhora hi ha un conjunt de textos sobre literatura històrica on apareix el mateix rei en primera persona que explica els esdeveniments que han passat durant el seu regnat, utilitzant l’estil directe de narració i el diàleg. Un dels textos més importants és el Tractat de Qadesh que va servir per establir la pau entre l’imperi egipci del faraó Ramsés II (1279 – 1213 aC) i l’imperi hitita del rei Khattushili III (1267 – 1237 aC).

La biblioteca de Nínive és la biblioteca més gran descoberta fins al moment al Pròxim Orient i la primera a ser descoberta, com alhora la més recent en el temps. Fou descoberta l’any 1847 dins del Palau de Senaquerib (704 – 681 aC). Tot i que rep el nom comú de la Biblioteca d’Asurbanipal, no fou aquest rei neoassiri qui la va fundar, ja que la construcció havia estat iniciada per un dels seus predecessors, Sargó II (722 – 705 aC). Es van localitzar més de 30.000 fragments de tauletes, els quals van haver de pertànyer a uns 15.000 textos complets, resultant la col·lecció més completa d’escriptura cuneïforme de tot el Pròxim Orient Antic. 

Els textos estaven classificats i catalogats per matèries, com medicina, astrologia, gramàtica, lingüística, geografia, administració, art, matemàtiques, astronomia, etc. Per tant, estem parlant de la primera biblioteca de la història on les seves obres estan recopilades sistemàticament. Coneixem que aquesta va aconseguir els documents per botins de guerra, confiscacions de cases, arxius privats i per donacions. 

Complex palacial de la ciutat mesopotàmica de Nínive. Font: Wikimedia commons.

Recapitulació

Tal com hem pogut observar, les primeres constàncies d’arxius i biblioteques en el Pròxim Orient Antic són habitacions que estan vinculades directament amb institucions polítiques importants, com podrien ser el palau o els temples. No coneixem si hi havia una diferència clara entre el concepte d’arxiu i biblioteca. Així doncs, les biblioteques i els arxius del III mil·lenni fins al 300 aC tenen una funció purament administrativa. 

Malgrat el coneixement parcial d’aquests arxius mesopotàmics, encara existeix una manca bastant gran d’informació arqueològica, ja que són habitacions difícils de donar-hi una funcionalitat específica, per la falta de material i per no trobar els sistemes d’emmagatzematge de tauletes. 

Read More

La literatura en llengua sumèria i accàdia és la més antiga de la Història humana de la qual en tenim notícia i que podem llegir. Aquesta literatura s’escrigué a Mesopotàmia, el que avui dia és Iraq, sobre tauletes de fang que sortosament ens han arribat, en ocasions molt fragmentades. Les obres literàries més antigues en aquests idiomes es posaren per escrit entre els anys 2300 i 2000 aC, és a dir, fa més de quatre mil·lennis. Aquests textos es redescobriren entre el segle XIX -en el cas de la literatura accàdia- i finals de la primera meitat del segle XX -pel que fa a la sumèria. Amb molts esforços s’aprengueren a traduir aquestes tauletes que els antics mesopotàmics empraven com a suport pels seus comptes administratius i comercials, pels seus assumptes polítics i militars, i també per la seva magnífica literatura. Aquestes obres han romàs sense que ningú les llegís almenys des de fa dos mil·lennis, atès que als voltants del canvi d’era els idiomes sumeri i accadi es perderen, fins avui.

Així doncs, la literatura en llengua sumèria i accàdia es tracta estrictament de la més antiga posada per escrit de la qual en tenim coneixement, i res fa pensar que n’hi hagi de més antigues escrites. Hem de notar aquesta particularitat de la literatura sumero-accàdia pel que fa a l’antiguitat. Per exemple, els textos literaris antics de l’Índia, els més antics dels quals es compongueren presumiblement a mitjans del II mil·lenni aC, entre els anys 1700 i 1300 aC, no es posaren per escrit fins molt després, als voltants del segle X dC, ja a l’Edat mitjana, conservant-se oralment durant quasi tres mil·lennis. És a dir, la literatura sumèria i accàdia a més de ser la literatura més antiga que coneixem, es posà per escrit ja a finals del III mil·lenni aC, i per tant, la seva incorruptibilitat, fixada i manuscrita sobre tauletes de fang, és indiscutible: ens ha arribat tal i com es confeccionà i es divulgà fa 4000 anys.

Així doncs, ens endinsem en un treball d’interpretació per provar d’entendre les mentalitats de la societat que generà aquestes obres, analitzant directament les fonts primàries, sense intermediaris. Hem de notar també que l’exquisitat i refinament d’aquesta literatura ja des del seu inici ens remet a una més que probable divulgació a través de la memòria oral prèvia a la seva posada per escrit, indicant una vida encara més prolongada d’aquesta poesia. Per exemple, les inscripcions reials de les antigues monarquies mesopotàmiques dels voltants del 2500 aC, fetes abans de l’aparició de les obres literàries, mostren una sèrie de convencionalismes que més tard trobarem en els himnes, la narrativa i les composicions didàctiques, que continuarien vigents encara a la literatura del 1700 aC. És a dir, la literatura sumèria i accàdia experimentaria una fase formativa prèvia a la seva posada per escrit, que podem arribar a rastrejar a través d’inscripcions breus de tipo votiu, i podem imaginar que implicaria l’existència d’una literatura oral.

foto 1
Tauleta de fang trobada al sud d’Iraq datada entre el 3000 i el 2900 aC. Hi consten tres columnes de text. Es tracta d’un recompte incomplet . Font: British Museum Collection

S’ha de dir que ambdues literatures, la sumèria i l’accàdia, restaven fortament relacionades, on la literatura accàdia, posterior a la sumèria, begué de les fonts sumèries emulant patrons sumeris encara fins al període tardà, deixant-se influir per la literatura sumèria de manera decisiva fins al punt que podem parlar d’una hibridació que es pot anomenar com literatura sumero-accàdia.

De fet, a finals del III mil·lenni els accadis conquistaren els territoris sumeris, i la seva administració mantingué durant segles el sumeri com a llengua de l’alta cultura, tot i que ja no s’emprava col·loquialment. Un mil·lenni més tard, el sumeri s’abandonà per l’accadi, que de fet, quan passà a ser al llengua culta tampoc ja no era emprada en els registres col·loquials. Així doncs, anem de llengua morta a llengua morta, i quan nosaltres trobem accés a un idioma en la documentació d’una època, de fet, aquell idioma ja no es parlava. No és quelcom que ens hagi de sorprendre, al segle XIX al nostre país alguns documents oficials encara s’escrivien en llatí, tot i que feia segles que ningú el parlava. Però en el cas mesopotàmic la qüestió és més contradictòria: quan s’escrigué la literatura sumèria el sumeri ja no es parlava doncs en el registre parlat havia estat substituït per l’accadi, i quan s’escrigué la literatura accàdia fou quan l’accadi ja no el parlava ningú i era emprat únicament pel registre culte, substituït gradualment per l’arameu com a llengua parlada.

L’idioma sumeri és una llengua isolada, atès que cap altre idioma de la seva família es posà per escrit ni ha sobreviscut fins els nostres dies, i de fet tampoc en coneixem cap referència. Els filòlegs han provat d’emparentar el sumeri amb idiomes de tota mena, però mai s’ha trobat el seu parent, i és que no en té cap que hagi sobreviscut. Així, sense llengües emparentades amb el sumeri la seva interpretació resulta complicada, podent-se determinar que consta almenys de quatre vocals i quinze consonants, sense poder precisar la durada de les vocals ni els matisos de les consonants, així com la tonalitat o ritme de la parla, resultant en una comprensió incompleta. No obstant, l’accadi mantingué un contacte molt proper amb el sumeri, tractant-se de dos dels principals idiomes escrits de la Mesopotàmia antiga, que empraven el mateix sistema d’escriptura cuneïforme, on fins i tot es transmeteren arrels lèxiques del sumeri a l’accadi, i no només prototips literaris. D’aquesta manera, l’accadi permet aproximar-se al sumeri, atès que els escriptors en llengua accàdia tingueren accés a la fonètica i el significat del vocabulari sumeri, almenys al sumeri d’alta cultura. Es coneix amb més exactitud l’accadi gràcies a tractar-se d’una llengua semítica, emparentada amb l’hebreu i l’àrab, llengües de les que se’n té un coneixement total. Per tant, així com les llengües semítiques actuals ens permeten entendre l’accadi, l’accadi representa el pont que ens serveix com a via d’accés a la comprensió de l’idioma sumeri, permetent-nos captar els matisos lexicals i fonètics, que d’altra manera no es podrien recuperar.

foto 2
Segell cilíndric de calcita datat entre el 2100 i el 2000 aC amb la seva impressió al costat. Amb aquests segells els mesopotàmics signaven els documents que produïen passant el cilindre per sobre del fang i imprimint-li la imatge representada. L’escena d’aquest segell representa un rei divinitzat assegut al tron sota la lluna i l’estrella venus amb un recipient a la mà i vestint una túnica, i al seu davant una deessa que acompanya un orant fins al rei. La deessa aferra l’adorador, que va afaitat i porta túnica, i ella també amb túnica i un tocat. Probablement el propietari del segell s’estaria representant com el devot acompanyat per la divinitat fins al rei. Font: British Museum Collection.

Els escriptors del fang, divulgadors d’un imaginari mil·lenari

Es podria pensar que els textos serien críptics o estranys, però certament, un cop traduïts per un bon expert, s’ha de dir que són narracions amb gràcia i perfectament comprensibles. Potser ens costa captar certs matisos o interpretar el context en el qual certs conceptes tenien sentit, però els assiriòlegs i assiriòlogues han aconseguit traduir amb profunda fidelitat el que els textos expressen.

Encara que els mesopotàmics i mesopotàmiques començaren a escriure fa una mica més de cinc mil·lennis, una mica abans del 3100 aC, amb la invenció del primer sistema d’escriptura de la humanitat, el cuneïforme, trigaren uns segles a començar a posar per escrit la poesia. Al principi principalment es preocupaven per registrar transaccions econòmiques. Més tard, les escoles d’escrivans començaren a instruir de manera molt especialitzada els seus aprenents, atès que calia aprendre centenars de símbols i l’ensenyament podia durar un parell de dècades. Dins d’aquest procés, l’alumnat produïa el que anomenem currículum d’escrivà, tot un seguit d’obres que s’entenia que un escrivà havia de conèixer i ser capaç d’escriure perfectament. Així, copiaven una vegada i una altra un seguit de textos sobre les tauletes de fang. Això permetria que moltes d’aquestes obres literàries ens hagin arribat, i on ens hi falta un tros, podem omplir-lo amb el fragment d’una altra còpia.

És interessant mencionar que hi havia dones entre els escrivans -ho sabem perquè a vegades signaven els seus deures acadèmics-, i aprenien i treballaven amb els altres escrivans sense que apreciem cap diferència pel fet de ser dones en les seves tasques, encara que eren minoria.

Creiem que la noblesa i el clergat en general sabien llegir i comptar, tant homes com dones, i potser controlaven certs rudiments per escriure, i també els comerciants. Tots ells, però, requeririen de l’assistència d’escrivans, especialment pel que fa a la literatura. És a dir, un cavaller i una dama podien llegir una carta sobre el preu de la llana o sobre el desplegament de tropes, però per escriure la resposta li manaven al secretari o secretària, i quan volien escoltar un poema se’l feien llegir en veu alta, doncs llegir-lo per ells mateixos era massa complex. Llegir el cuneïforme, especialment el poètic, era prou complicat, així que era habitual que un escrivà o escriventa llegís en veu alta i la gent escoltés. Una sacerdotessa faria llegir els himnes de la divinitat davant del temple mentre un cavaller preferiria que es llegissin les gestes d’un poderós guerrer, però la gent escoltava aquestes obres, i escoltar-les no seria patrimoni exclusiu de l’elit. Cal dir que amb el temps la freqüència de les obres copiades aniria variant, i és interessant notar que van anar guanyant pes aquelles obres que en essència parlaven dels neguits propis de l’existència humana, les obres amb un sentit més universal.

foto 3
Tres tauletes de fang datades entre el 2600 i el 2000 aC. Contenen registres d’entregues de plata pel pagament d’algun producte o servei. Font: British Museum Collection.

El cuneïforme inventat pels sumeris i heretat pels accadis, llegit i escrit en idioma accadi es convertiria en l’escriptura koiné durant segles, la parla comuna. És a dir, com l’anglès avui dia, tot mandatari polític, cabdill militar o mercader tenia un despatx replet d’escrivans que escrivien i llegien el cuneïforme. El fet que per ser escrivà calgués copiar i recopiar durant anys una sèrie de textos literaris causaria un impacte cabdal en l’imaginari del món antic: la literatura sumero-accàdia va influir decisivament en la retòrica i el contingut de l’Antic testament, de la mitologia grega, de la literatura egípcia, i de tot el món on aquests escrivans van treballar. Així doncs, trobem en la literatura sumèria i accàdia el relat bíblic del diluvi, segles abans que s’escrigués en hebreu, o mites que recorden sospitosament als dels grecs, segles abans d’Homer. Els faraons, de fet, enviaven les seves cartes en accadi. L’imaginari sumero-accadi va influir a través dels escrivans al Pròxim orient i la Mediterrània i va ajudar a configurar sens dubte l’imaginari de les generacions posteriors durant segles. De fet, fins avui, doncs el diluvi universal és un mite que fins fa dos segles es considerava històric, i se l’inventaren els sumeris.

L’amor i la guerra: de l’èpica a l’erotisme passant pel terror

Vegem algunes de les característiques i alguns exemples de la meravellosa literatura sumero-accàdia.

Per entendre què distingeix la literatura sumèria i accàdia de la resta de textos mesopotàmics, primer ens hem de preguntar què vol dir literatura. Cada cultura, en cada lloc i moment, desenvolupa una sèrie de codis i convencions que distingeixen el registre literari, però existeixen certs elements que permeten reconèixer la literatura de manera universal: la literatura intenta generar emocions i crear un ambient de suspens. És a dir, si analitzem una obra literària produïda per qualsevol cultura, trobarem que el text cerca suscitar inquietuds en el receptor, captant l’atenció d’oients i lectors intentant que es preguntin com acabarà la historieta.

En el cas específic de la literatura sumero-accàdia, a més de generar suspens i emocions, aquesta emprava un seguit de recursos com exageracions, hipèrboles, paral·lelismes, repeticions, paronomàsies -repetició de sons-, ús de parelles o trios de paraules -com nit i dia, o cel i terra, o somnis, senyals i portents-, metàfores, símils i jocs de paraules. Pel que fa a la mètrica, se’ns escapa bastant quina era exactament, però percebem que n’hi havia una, que no sembla seguir els mateixos criteris que la nostra mètrica poètica.

A vegades les metàfores apareixen com metàfores mortes. Aquest fenomen era molt habitual i succeïa quan la metàfora perdia la seva referència per haver-se’n fet un ús sistemàtic. Per exemple, en parlar-se del rei com a pastor, element que seria heretat per la literatura hitita, hebrea i grega. És a dir, en fer-se servir tan usualment la metàfora que deia que el rei és com un pastor, finalment, per parlar d’un rei simplement es faria servir la paraula pastor. Aquesta mena de relació simbòlica entre conceptes és la que pot crear problemes quan analitzem una obra mesopotàmica si no en coneixem a fons el context, però, de fet, també causa problemes en analitzar qualsevol obra literària, també les actuals.

Vegem l’èpic discurs d’un general abans de la batalla a l’obra Sargon, rei de la batalla, episodi IV, versets 33-53:

«Ara el comandant diu:
Mireu-vos a vosaltres mateixos, la vostra panòplia, el vostre equipament,
vosaltres teniu el comandament, l’enemic ve sobre vosaltres,
que la vostra boca posi el vostre cor en el seu rumb,
que el vostre cor posi les vostres cames en el seu rumb!
Sí! Aquest és l’enfrontament dels homes valents,
demà Accad començarà la batalla,
la celebració dels audaços es produirà,
els comandaments aniran d’un lloc a l’altre,
dues dones donant a llum, banyades en la seva pròpia sang.
On seran els camarades veient la celebració?
Només els [fragmentari, =covards?] es fan a un costat.
I orgullós l’home del qual la boca a l’albada
[digui] és un joc per respondre al rei per la missió.
Sense oponents a l’exèrcit reial,
tampoc, entre tots els rangs, et distingeixes per sobre dels altres per ser alabat,
demà seràs tu el distingit en ser elogiat al palau,
deixa que el teu escuder obtingui els béns preuats,
t’enfrontes a l’arma de l’enemic, la seva llança,
t’estic entretenint, el rei mateix et proclama “el meu valent guerrer”,
establirà una estàtua teva davant seu».

Sargon fou el primer emperador de la Història humana, d’entre el 2334 al 2279 aC, i els poemes èpics enalteixen la seva figura com el primer rei guerrer fort i valent -fins llavors, els reis eren projectats com sacerdots savis i bons administradors. En aquest preciós fragment s’empra un seguit de metàfores i jocs de paraules: el comandant els diu als soldats que ells tenen el comandament, però, el comandament de què? De vèncer per assolir la glòria. Només els homes valents lluiten, i el qui lluiti i guanyi passarà de ser un més d’entre la soldadesca a ser l’heroi al que el mateix rei venerarà. Els exèrcits són dones que pareixen amb sang, i l’home que visqui fins que surti el sol, haurà tornat a néixer, doncs s’alçarà amb la victòria en honor del rei, però per la seva pròpia fama. Ja no serà mai més un soldat, serà el gran campió d’Accàdia. Aquesta seria, per tant, la mentalitat que intentaria normalitzar el sector marcial, però també la mena de discurs èpic que al públic li agradava escoltar.

Vegem un exemple de l’anomenada literatura terrorífica, pensada per inspirar la por dels enemics. Aquest text s’atribueix a la filla de Sargon, la gran sacerdotessa Enheduanna, que és, de fet, la primera autora de la Història, ja que fins arribar a les obres atribuïdes a ella tots els textos són d’autoria anònima. No només és la primera dona autora, és la primera persona autora que coneixem. Es titula L’exaltació d’Inana, i és una lamentació i auto-reivindicació de la princesa que, sembla, hauria estat derrocada del seu temple, obligada a exiliar-se, i després hauria tornat per esclafar els colpistes. Vegem-ne algun fragment:

«La meva bona i divina vaca incontrolable, expulsa l’home, captura l’home! En el lloc de la fortalesa divina, quina és ara la meva posició? Que An [=el Cel] expulsi de la terra en la que hi ha el malvat rebel contra el vostre [déu] Nanna! Que An [=el Cel] destrueixi la ciutat! Que [el déu] Enlil el maleeixi! Que aquest fill no pugui ser plorat per la seva mare! Senyora, amb les llàgrimes començades, pot abandonar-se el teu vaixell de lamentació en un territori hostil? He de morir per les meves cançons sagrades? El meu [déu] Nanna no m’ha atès. Ell m’ha destruït completament en territori renegat. Certament, Aiximbabbar [=Nanna] no ha pronunciat cap veredicte. Què és de mi si l’ha pronunciat? Què és de mi si no l’ha pronunciat? Ell roman allà amb el triomf i jo expulsada del temple. Em va fer volar com una oreneta [sortint] per la finestra. He esgotat les forces de la meva vida. M’ha fet vagar pels esbarzers espinosos de les muntanyes. Em va despullar de la meva legítima corona i de la vestimenta de sacerdotessa. Em va donar un ganivet i una daga, dient-me: Aquests són els ornaments adequats per tu» (91-108).

La princesa descriu amb gran trasbals que ha estat violentament expulsada del seu poder en el temple del déu Nanna. Invoca als déus pregant que la vengin, però no li responen. Desterrada per terres ermes, es pregunta si ella, la nau insígnia de la divinitat, ha de morir esgotada i humiliada sense obtenir justícia. Potser els déus li estan donant una resposta: ja no té corona, però té armes. Ha fugit com una oreneta, però les orenetes sempre acaben tornant… Per això renuncia al seu déu, i invoca a la gran deessa, la guerrera Inana.

«Senyora de tots els poders divins, llum resplendent, dona justa vestida de radiància, estimada d’An [=el Cel] i d’[el déu] Urax! Mestressa del cel, amb la gran diadema, que estima el bon tocat de l’ofici de sacerdotessa, que ha pres els set poders divins! La meva senyora, ets la guardiana dels grans poders divins! Has assumit els poders divins, has aferrat els poders divins amb la teva mà. Has reunit els poders divins, has aferrat els poders divins al teu pit. Com un drac, has dipositat el teu verí a les terres enemigues. Quan fas com [el déu] Ixkur i rugeixes a la terra, tota la vegetació decau davant teu. Com una inundació que cau sobre les terres enemigues, poderosa del cel i de la terra, tu ets [la deessa] Inana.
Pluja de foc ardent sobre la terra, apoderada dels poders divins d’An [=el Cel], senyora que cavalques sobre un drac, les teves paraules són sagrades i ordenades per An [=el Cel]! Els grans rituals són teus: Qui els pot entendre? Destructora de les terres enemigues, tu que confereixes la força de les tempestes. Estimada d’[el déu] Enlil, tu has portat terror impressionant sobre la terra. Tu restes sota el comandament d’An [=el Cel]. Davant del teu crit de batalla, senyora meva, les terres enemigues s’agenollen. Quan la humanitat es presenta davant teu amb un silenci espantat pel teu terrorífic esplendor i tempesta, s’apropa el més terrible de tots els poders divins. […] Amb la teva força, senyora meva, les dents poden aixafar el sílex. Tu carregues endavant com una tempesta que carrega. Tu rugeixes com una tempesta que rugeix, tu trones contínuament amb [el déu] Ixkur. Tu exhales l’esgotament amb el vent tempestós, mentre els teus propis peus continuen incansables. Amb el tambor balag de les lamentacions produeixes un lament» (1-33).

Però no tot es terror i espant. A més de guerra, política i religió, la literatura sumèria i accàdia centra bona part de les seves obres en el tema de l’amor. El gènere amorós curiosament no només fa referència a l’amor romàntic. La mateixa retòrica i fórmules poden fer referència a l’amor fraternal o a una amistat molt intensa, tot molt difícil -o impossible- de diferenciar de l’amor romàntic.

foto 4
Tauleta de fang fragmentada amb dues columnes de text datada pels voltants del 650 aC. Conté un fragment de l’Epopeia de Gilgameix, una de les obres que ha tingut més impacte de l’Antiguitat, el primer gran relat èpic de la Història Font: British Museum Collection.

Sobre la relació entre cavaller i escuder, un tema present en el poema èpic de l’heroi Gilgameix i el seu company Enkidu, veiem alguns fragments de l’Epopeia de Gilgameix que podrien estar parlant de l’amor cavalleresc entre dos homes:

«Es van agafar les mans l’un a l’altre, Gilgameix i Enkidu van anar cap a l’Egalmah. Al davant de Ninsun, la Gran Reina, Gilgameix es va aixecar i es va presentar davant la deessa, la seva mare» (III, 19-22).
«[Gilgameix i Enkidu] Es van rentar les mans a l’Eufrates, es van agafar de bracet i es van posar en marxa. Van recórrer els carrers d’Uruk, la gent d’Uruk es reunia per mirar-los» (VI, 166-170).
«Gilgameix va preparar una celebració al seu palau. Els joves [=Gilgameix i Enkudi] jeien al llit i van dormir tota la nit, Enkidu jeia i va tenir un somni. Enkidu es va aixecar i va explicar el seu somni» (VI, 176-180).

S’ha de dir que ens costa diferenciar entre l’amistat íntima i l’amor romàntic, però fins i tot, lamentant la mort d’Enkidu, Gilgameix arriba a dir en un verset de difícil traducció que ara que el seu col·lega és mort la pols s’acumularà sobre el seu penis.

En la literatura amorosa el sexe hi és molt present, i les metàfores sexuals són molt pròpies d’aquesta literatura. Aquestes metàfores eròtiques transmeten sensacions a través d’evocar sons, objectes o gestos, en ocasions amb clar significat pornogràfic. Molt habitualment, aquestes metàfores empren aliments com a símbol, o accions vinculades a l’agricultura i la ramaderia.

Veiem un dels nombrosíssims poemes d’amor que celebren la relació romàntica entre la deessa Inana i el pastor Dumuzid. El motiu pel qual aquesta relació, on sempre hi juga un paper central la voracitat sexual dels dos protagonistes, fos tant present en la literatura seria que Inana, deessa amorosa i terrible, fosca i lluminosa, senyora de la violència i de la tendresa, representaria els dos aspectes més importants pel poder mesopotàmic: la fertilitat i la guerra. La fertilitat, representada a través de la satisfacció sexual de la deessa, seria una al·legoria de la prosperitat econòmica proporcionada per l’agricultura i la ramaderia. I la guerra, element clau per la perpetuació del poder monàrquic, es representaria a través de la proximitat íntima entre Dumuzid, pastor i rei llegendari, i la deessa guerrera. És a dir, els poemes romàntics i eròtics que descriuen la relació amorosa i sexual entre Inana i Dumuzid representen l’alegria i el goig pel triomf militar i el desenvolupament econòmic proporcionats per una bona monarquia guiada per la mà divina. Vegem-ne un curt poema anomenat Un càntic d’amor per Ixme-Dagan, rei d’Isin dels voltants del 1750 aC, que dedicà aquesta cançó a l’amor entre la deessa i el pastor:

«Senyora, anant cap a les vaques de veu dolça i els vedells de veu suau del bestiar del tancat, jove dona, quan arribis allà, Inana, que soni la llet agitada! Que el so de la llet agitant-se del vostre company soni, Inana, el soroll de la llet agitada! Que el so de la llet agitada de Dumuzid, Inana, sigui el so de la llet agitada! El balanceig de la llet agitada cantarà per tu, Inana, i potser et farà feliç! El bon pastor, l’home de cançons dolces, en veu alta cantarà cançons per tu; senyora, amb totes les coses més dolces, Inana, potser ell farà alegre el vostre cor! Senyora, quan entris al tancat del bestiar, Inana, el tancat del bestiar es felicitarà amb joia per tu. Mestressa, quan entris al lloc de les ovelles, s’alegraran per tu. Quan entris al tancat d’engreix [del bestiar], les ovelles ben sanes t’estendran la seva llana. Que la bodega sagrada et proveeixi abundantment de mantega, que el tancat del bestiar proporcioni mantega i crema per tu! Que l’abundància perduri al lloc de les ovelles, que els dies [que visqui] Ixme-Dagan [=el rei] siguin nombrosos. Que la meva companya [=Inana], una ovella que gaudeix del seu xai, sigui lloada amb dolça admiració!»

En aquest poema la metàfora de la llet agitada s’explica probablement per si mateixa. Especialment si tenim en compte que la llet sacsejada no és només la del bestiar per fer mantega, sinó també la llet del rei-pastor, que s’agita, es balanceja i poc li falta per esquitxar! L’al·legoria evoca clarament un so, el so de la masturbació masculina. Per tant, la llet sacsejada és, a més de la mantega fet amb la llet del bestiar, l’ejaculació del rei-pastor que satisfà la poderosa deessa Inana. Podem apreciar com el gaudi de la deessa es vincularia amb la prosperitat economia a través de l’erotisme poètic. Tot plegat fa pensar en rituals on el monarca es projectaria com amant de la divinitat, lligats a l’agenda política del palau per legitimar la corona i el seu portador. La plenitud del regne, doncs, s’expressaria poèticament amb cançons i delicades metàfores, atès que la satisfacció sexual representaria la joia i el goig de l’aliança entre el poder constituït i l’àmbit diví. Les ovelles, a més de representar la font d’aliment, representarien també el mateix poble -si el rei és el pastor, les ovelles serien el poble. I el poema posa èmfasi en assenyalar la satisfacció dels ramats, pletòrics i sans gràcies al plaer sexual experimentat per Inana com a conseqüència de la sacsejada del rei. A més, aquestes ovelles es mantenen en el tancat, és a dir, sota la norma i supervisió del pastor, o sigui, del tron, fidels a la corona. Per tant, un brevíssim poema expressa multitud d’idees complexament relacionades, on cada element representat carrega amb diversos significats. Aquest pacte, l’aliança entre la divinitat i el poble a través del bon rei, mereix perdurar, i per tant, la cançó acaba declamant que llargs siguin els anys del rei i venerada sigui la deessa. El programa ideològic de la corona i del temple, doncs, es deixa sentir també en la literatura amorosa.

foto 5
Cap d’una ovella fet amb fang cuit datat entre el 3300 i el 3000 aC. Aquest trosset d’uns 12 centímetres formaria part d’una estàtua que probablement guarnia un temple. Gràcies a la documentació sabem que els temples posseïen ramats de dimensions molt considerables d’ovelles. L’ovella era el signe de la riquesa, atès que aquets animal proporcionava pell, llana, anyells, llet, carn i fems. Conservem inclús plets judicials entre la corporació sacerdotal i l’encarregat de la gestió dels remats acusat pel temple de malversació, així d’importants eren les ovelles. Font: British Museum Collection.

La nodrida literatura sumero-accàdia es tracta d’una elaborada miríada de poemes que emboliquen idees complexes expressades amb elegància poètica, un corpus immens al qual val molt la pena aproximar-s’hi. Aquests contes, els més antics de la Història, han descansat sota la sorra durant mil·lennis i avui els tenim fàcilment a l’abast. Gaudim-los com ho van fer els mesopotàmics antics.

Read More