Akhenaton (1372-1335 a.C.), coronat com a Amenofis IV (1352), va iniciar una revolució religiosa a Egipte pels seus enfrontaments politics amb els poderosos sacerdots d’Amon. Es va posar al capdavant del ritus religiós i va fer una gran fortuna amb les expropiacions dels temples. Va repudiar la seva primera esposa Nefertiti, i donat que no tenia descendents masculins a la seva mort, el tron va passar al seu gendre Tutankhamon.

Enric VIII (1491-1547), aliat amb el món catòlic amb Caterina d’Aragó i nomenat pel Papa “Defensor de la Fe” (1521). La negativa del Pontífex romà a anul·lar el seu matrimoni el va dur a fundar l’Església Anglicana, de la qual en seria el cap. Es va casar 6 cops i va tenir 2 filles (Maria i Isabel) i un fill, Eduard, que no viuria gaires anys. A la mort de les seves filles, la dinastia Tudor s’extingí.